Min undervisningMin metod för att upptäcka röstens kärna (den personliga rösten) går i huvudsak ut på att, få fram det naturliga röstomfånget, lära sig att använda hela kroppen, inklusive de lägre inre musklerna i kroppen.

Filosofin är att, skapa en bas för elevens röst så de olika ljudregisterna kan bli ett.

 

My method for discovering the voice essence, to project a natural soundregister, is teaching how to use the whole body including the lower inner muscles of the body.

The philosopy is, allowing the student to create a base for the voice so the different soundregisters can become one.